من برندم هستم

خيلى از ما علاقه داريم تا كسب و كار خودمون را داشته باشيم و برند دلخواهمون را راه اندازى كنيم، در پادكست من برندم هستم با تكيه بر بازاريابى در شبكه هاى اجتماعى به بيان راهكارهايى ميپردازيم كه ما را در رسيدن به اين هدف يارى مى كند

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Tuesday Apr 28, 2020

اينستاگرام :  : @sepehr_kh

Friday Apr 24, 2020

اينستاگرام : @sepehr_kh

Thursday Apr 23, 2020

اينستاگرام : @sepehr_kh

٢٥ - خوش قول باشيد

Wednesday Apr 22, 2020

Wednesday Apr 22, 2020

اينستاگرام : @sepehr_kh

٢٣ - به روز باشيد

Wednesday Apr 22, 2020

Wednesday Apr 22, 2020

Sunday Apr 19, 2020

Saturday Apr 18, 2020

Friday Apr 17, 2020

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320